Naam: Gerben Vellinga
Geboren: 14 augustus 1913
Oorspronkelijk adres: B 22, Nijega (Gem. Smallingerland)
Beroep: timmerman
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Nijega (Gem. Smallingerland)
LO-district: Drachten