Naam: Gerardus van den Berg
Geboren: 9 mei 1901, Delft
Oorspronkelijk adres: Noorderdwarsvaart 179, Drachten
Beroep: Groentekweker, Eigen bedrijf
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Noorderdwarsvaart 179, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: achter geen P.B. staat vermeld: O.T.Smilde.
laatst uitgereikte bonkaart: noodkaart IV A. ( daarachter staat geschreven): K.C. 411-412. Hij is kostwinner, kan onmiddellijk terugkeren,en kan weer over zijn woning beschikken.