Naam: Frouke Blok
Geboren: 14 juli 1880
Oorspronkelijk adres: Oosterhogebrug A 189, Noorddijk (Groningen)
Duikadres: Noorderdwarsvaart 89, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: naam: Wed. Marcus-Blok Frouke moet gewijzigd worden op formulier LO