Naam: Frederik Boonstra
Geboren: 1 februari 1911, Heerenveen
Oorspronkelijk adres: Oudeweg 18, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Rijwielhersteller, Fa. Wed. G Smeding Drachten
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: anderszins
LO-district: Drachten