Naam: Flora Bolle
Geboren: 13 juni 1915
Partner: Jacob Speijer
Oorspronkelijk adres: Commelinstraat 28, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: M. Weersma, Galamagracht 55, IJlst
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: Stroop, Sneek
Ondergebracht door: M. Weerstra

Overige opmerkingen Bijzonderheden: In rayon gepl: Stroop Sneek P. Bosboom-Zaandam
Financ. gest.: Ja. door NSF.