Naam: Evert van den Brug
Geboren: 1 april 1892, Ureterp
Oorspronkelijk adres: Noordkade 110, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Koopman
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Graverij, Smilde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik later toegevoegd: Smilde
salaris bij het graven in Smilde.
f5,= per dag.
Kreeg steun van Maatschappelijk Hulpbetoon.