Naam: Ernst Eliazar Bing
Geboren: 26 april 1905
Partner: Sarah Barnstein
Oorspronkelijk adres: Dintelstraat 6, Amsterdam
Religie: Joods/Israëlitisch
Duikadres: Posthumus, Oranjewoud
LO-district: Sneek
In rayon geplaatst door: J.Overdiep, J. Overdiep

Overige opmerkingen Bijzonderheden: Hy is momenteel leeraar Mulo te Knype