Naam: Emmy de Vries
Geboren: 24 juli 1890, Winsum (Fr.)
Oorspronkelijk adres: Vincent van Goghstraat 65, Leeuwarden
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Fokke vd Heide, B10, Opeinde
LO-district: Drachten
Verzorger: Tante Els

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Twee P.B. vals en echt.
Tante Els is verzorger
Bezit twee P.B. een echte en een valsche.
Pakhuis Schrans 8, kaasgrossierderij, door Duitschers in beslag genomen. Goederen vervreemd. Opslagplaats van wapenen, munitie, enz. Illegaal werk, onderdak aan illegale werkers.
Vijand heeft beslag gelegd op inboedel, alsmede uitzet van dochter.