Naam: Drewes Jan Bakema
Geboren: 24 april 1896
Oorspronkelijk adres: Franekerstraat 15, Leeuwarden
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: arbeidsinzet
Duikadres: Franekerstraat 15, Leeuwarden
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: A. Nauta

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: werkzaam geweest als Musicus
ondergedoken wegens A.I