Naam: Doede Kornelis Benedictus
Geboren: 26 januari 1906, Oostermeer
Oorspronkelijk adres: Kompagnonswei 20, Rottevalle
Religie: Doopsgezind
Beroep: kweker
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Kompagnonswei 20, Rottevalle
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Persoonsbewijs in Assen afgenomen