Naam: Chrisstoffel Ysbrandy
Geboren: 9 februari 1905
Oorspronkelijk adres: Noorderweg 152, Hilversum
Beroep: directeur Koeltechn., Bureau Frigidaire
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: illegaal werk
Duikadres: Johan Willem Frisostraat 11
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Nauta

Overige opmerkingen Achterkant beroep: directeur Koeltechn.
Achterkant naam werkgever: Bureau Frigidaire