Naam: Bernard Borger
Geboren: 28 december 1914
Oorspronkelijk adres: 173, Wirdum
Beroep: pakhuisknecht
Persoonsbewijs status: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: 173, Wirdum
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Ypma

Overige opmerkingen Achterkant beroep: pakhuisknecht