Naam: Auke Brink
Geboren: 19 januari 1906, Dokkum
Oorspronkelijk adres: Klokhuislaan 19, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: Conducteur, NTM Heerenveen
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: staking
Duikadres: Brantgum
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Inboedel nog niet nagezien net aangekomen.