Naam: Ate Dijkstra
Geboren: 27 januari 1888
Oorspronkelijk adres: Pieter de Hooghstraat 37, Leeuwarden
Beroep: ploegbaas, seinwezen N.S.
Persoonsbewijs status: gewijzigd
Reden onderduik: staking
Duikadres: Mozartstraat 125
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: Brouwer

Overige opmerkingen Achterkant beroep: ploegbaas
Achterkant naam werkgever: seinwezen N.S.