Naam: Anton Johannes Bos
Geboren: 5 juni 1903, Drachten
Oorspronkelijk adres: Beter Wonen 54, Drachten
Beroep: Reiziger, firma S.J. Ozinga in tabak Noordkade
Persoonsbewijs: echt
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Beter Wonen 54, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduik: moest naar Duitsland. tot maart f 110,- steun ontvangen. Met potlood daarachter bijgeschreven: v.d.Werf A. Kening ?