Naam: Anne Jacob Bijlsma
Geboren: 20 februari 1906
Oorspronkelijk adres: Camperstraat 13, Leeuwarden
Beroep: Timmerman
Persoonsbewijs status: onbekend/niet vermeld
Reden onderduik: krijgsgevangene
Duikadres: Aan de Vaart, Ureterp
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: v.d. Steeg

Overige opmerkingen Achterkant bijzonderheden: Duikadres: Aake Bijlsma, Ureterp a/d vaart
Achterkant beroep: Timmerman