Naam: Andries van der Velde
Geboren: 3 april 1914, Drachten
Oorspronkelijk adres: Zuidkade 111, Drachten
Religie: Gereformeerd
Beroep: magazijnbediende, Fa. G.Bosma Wzn, Noordkade 3 te Drachten
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
Duikadres: Zuidkade 111, Drachten
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Toekomstig adres: Drachten, Zuidkade 111

P.B.: OT Smilde. In bezit van een oude en nieuwe stamkaart.
Laatst uitgereikte bonkaart: 4e periode.