Naam: Albert Wilhelm Dijkman
Geboren: 31 maart 1892
Oorspronkelijk adres: Dokkumerstraat 20, Leeuwarden
Beroep: Eerste arbeider treindienst, Nederl. Spoorwegen
Persoonsbewijs status: vals
Reden onderduik: staking
Duikadres: 37, Tirns
LO-district: Leeuwarden
Verzorger: A. Nauta

Overige opmerkingen Achterkant beroep: Eerste arbeider treindienst
Achterkant naam werkgever: Nederl. Spoorwegen