Naam: Afke v/d West
Geboren: 3 september 1916
Oorspronkelijk adres: Dwarsvaart 108 (Kortezwaag), Gorredijk
Beroep: dienstbode
Persoonsbewijs: gewijzigd
Reden onderduik: anderszins
Duikadres: Jan K. Jansma, Swartfean RV1, Opeinde
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Reden onderduiken staat op kaart van de man. Vals P.B.: Opeinde B 79b. 037 N 014004 sinds 29-08-1941. Oude stamkaart No 18825; nieuwe No 020183. andere betrekking: gehuwd.