Naam: Abraham van der Woude
Geboren: 24 november 1915, Amsterdam
Oorspronkelijk adres: Tilanusstraat 20 huis, Amsterdam
Religie: Geen
Beroep: Kantoorbediende, A. de Paauw, Sarphatistraat 177, Amsterdam C.
Persoonsbewijs: vals
Reden onderduik: jodenvervolging
Duikadres: W. Gerritsma, Noorderdwarsvaart 56, Drachten
LO-district: Drachten
Verzorger: Tante Els, Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Vals en gewijzigd gestolen persoonsbewijs A35, 414377, t.n.v. Johannes Zijlma, geboren 09-01-1915 te Amsterdam. Uitgegeven te Amsterdam d.d. 03-06-1942.
Laatste bonkaart nr. IV A. Kreeg fl.70,- steun per maand van tante Els. Laatste keer 30 april 1945