Naam: Abele Velzing
Geboren: 5 februari 1907, Bakkeveen
Oorspronkelijk adres: Westersingel 24, Drachten
Religie: Nederlands Hervormd
Beroep: muziekonderwijzer
Persoonsbewijs: geen
Reden onderduik: arbeidsinzet (A.I.)
LO-district: Drachten

Overige opmerkingen Bijzondere opmerkingen: Met een razia, is onddergetekende in maart '45 door de Duitsche weermacht ingesperd en is hem zijn P.B. afgenomen; redenen waarom hij beleefd verzoekt, langs deze weg hiervan weer in 't bezit te kunnen komen.
O.T. Smilde