En dat is boven verwachting, zo stelt projectleider Otto Kuipers. “We zijn positief verrast door het

De familie Kloosterman met de bemanning van een Amerikaans vliegtuig

grote aantal reacties na de lancering van onze website. Het is heel mooi dat nog zoveel mensen, dan wel uit de eerste hand, dan wel uit de overlevering, verhalen hebben over de Tweede Wereldoorlog. De verhalen helpen ons om een zo compleet mogelijk beeld van de onderduik in Friesland neer te zetten voor volgende generaties.”

Verscheidenheid

Wat opvalt is de verscheidenheid in de verhalen. Anekdotische herinneringen aan een razzia die uitloopt op een gezellig avondje met Duitse soldaten, maar ook een tragisch verhaal over een onderduiker die vier dagen voor de bevrijding overlijdt omdat hij vanwege de kou in zijn schuilplaats een longontsteking oploopt. Of het drama waarbij een Joodse onderduikster voor zoveel onrust zorgt dat het verzet besluit haar om het leven te brengen. Ook sturen veel mensen correcties of aanvullingen op de duikkaarten. Al deze gegevens zijn zeer waardevol, zowel voor het publiek als voor de wetenschap.

Reacties verwerken

Het projectteam van Ondergedoken in Fryslân is achter de schermen druk bezig om alle reacties en verhalen te verwerken en te publiceren, en waar nodig contact op te nemen met de inzender. Dit kost natuurlijk de nodige tijd. Het plaatsen van nieuwe verhalen op de website zal dus nog wel even doorgaan.

Vervolg

Het project is nog niet afgelopen. Op de verhalen die geplaatst worden komen weer nieuwe reacties. Ook wordt er aan de verhalen nieuw bronmateriaal toegevoegd, zowel door bezoekers als door medewerkers van Tresoar. Doel is om door verschillende bronnen aan elkaar te koppelen de verhalen zo compleet mogelijk te maken.